Kursun Adı: İngilizce ile Tanışma Kursu (1. Sınıf Öğrencileri)

Kursun Amacı ve İçeriği: İngilizce ile yeni tanışacak öğrencilere yönelik olan kurslarımızın amacı; çocukların yabancı dili sevmelerini, İngilizceye aşinalık kazanmalarını ve öğrendiklerini ileriki yaşlarda daha kolay ilerletebilmek için temel oluşturmalarını amaçlamaktadır. Görsel ve işitsel destekli sınıf içi eğitimlerin yanı sıra, İngilizce konuşularak yapılan aktivitelerle birlikte keyifli ve kalıcı İngilizce eğitimi verilmektedir.

Kursa Kayıt: Kayıtlar dönem başlarında alınmaktadır. Çocuklara yönelik İngilizce kurslarımız sadece Çayyolu Kampüsümüzde, Eylül-Haziran ayları arasında verilmektedir.